Blog

Zaxe ile Ne Yapılır? Maskeler / Anonymous – Dali – Loki

İnsanlık tarihi kadar eski olan maske kullanımı, yüzyıllardır insanların ilgisini çekiyor.

İnsanlığın doğuşu ve korunma içgüdüsü, dış tehlikelerden korunmak için kendini gizleme çabasını da beraberinde getirdi.

Genel anlamda maskeler aynı görünseler de, dünyanın birçok yerinde maskelere farklı işlevler yüklenmiş.

Günümüzde ise daha çok eğlence amaçlı kullanıldıklarını görebiliriz.

Bu hafta Zaxe ile Ne Yapılır? video serimizde maskelere yer verdik.

ANONYMOUS MASKE

Anonymous maske Zaxe Z1 ile 23 saatte Zaxe ABS kullanılarak basıldı.

Anonymous maskenin STL linkine buradan ulaşabilirsiniz.

SALVADOR DALİ MASKESİ

Salvador Dali maskesi Zaxe Z1 ile 21 saatte Zaxe ABS kullanılarak basıldı.

Salvador Dali maskesinin STL linkine buradan ulaşabilirsiniz.

LOKİ MASKESİ (‘Maske’ filminden)

Loki maskesi Zaxe Z1 ile 31 saatte Zaxe ABS kullanılarak basıldı.

Loki maskesinin STL linkine buradan ulaşabilirsiniz.